Galeria Projektu IPG

IPG - Interaktywny Plan Gdańska

IPG jest zaawansowaną aplikacją udostępniającą zasoby systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska w sieci internetowej. Aplikacja, która jest częścią portalu informacji przestrzennej gis.gdansk.pl została przygotowana przez Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku i naszą firmę. Jest to nowa, gruntownie zmieniona wersja aplikacji dostępnej od blisko 11 lat na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a nowe, wydajniejsze rozwiązania sprzętowe pozwolą na efektywniejszą pracę z mapami.

Klient

Urząd Miasta Gdańsk, Biuro Informatyki

Technologia

HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript

Link do portalu:

http://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/splash